DZIŚ: 16 Styczeń, 2019

Włodzimierz Stasiak: ustawą o REIT-ach trzeba objąć wszystkie segmenty rynku

Włodzimierz Stasiak: ustawą o REIT-ach trzeba objąć wszystkie segmenty rynku

Nie należy zwlekać, trzeba umożliwić tworzenie polskich REIT-ów mieszkaniowych, a później objąć ustawą także inne segmenty rynku w najszybszym właściwym terminie - poinformował wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak.

Zdaniem prezesa BGK Nieruchomości proponowany zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony.

W drugiej połowie września MF poinformował, że została podjęta decyzja, iż REIT-y będą mogły być prowadzone tylko w formule mieszkaniowej. Dodatkowo, ustawa o REIT-ach, wbrew wcześniejszym planom Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

– Na początku ustawa o REIT-ach nie miała obejmować nieruchomości mieszkaniowych. Brałem udział w debacie publicznej na ten temat i postulowałem włączenie do niej segmentu mieszkaniowego. Dlatego cieszy mnie, że został nią objęty – powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości.

– Ministerstwo finansów podjęło decyzję o wyłączeniu z ustawy innych segmentów nieruchomości na podstawie swojej oceny sytuacji, ale pewnie też uwzględniając stanowisko Narodowego Banku Polskiego, według którego status rynkowy pozostałych segmentów nieruchomości nie jest obecnie właściwy, a co za tym idzie nie jest to dobry moment, aby mogły one zostać objęte ustawą o REIT-ach – dodał.

Wiceprezes BGK Nieruchomości wskazał, że segment instytucjonalnego najmu nieruchomości w Polsce jest jeszcze stosunkowo niewielki, więc mieszkaniowych podmiotów typu REIT na początku zapewne byłoby niewiele.

– To może stworzyć ryzyko, że mniejsze powodzenie lub niepowodzenie któregoś z tych podmiotów, rzuci cień na całą koncepcję REIT-ów w Polsce – ocenił prezes Stasiak.

Wskazał też, że segment nieruchomości komercyjnych w Polsce jest zdominowany przez inwestorów zagranicznych, a rynek instytucjonalnego najmu mieszkań zaczął się w Polsce dopiero rozwijać. Jego zdaniem istnieje więc ryzyko, że także na ten rynek może napłynąć kapitał zagraniczny, czego efektem będzie dominacja inwestorów zagranicznych.

Wobec tego uważam, że nie należy zwlekać i umożliwić tworzenie polskich REIT-ów mieszkaniowych, a później objąć tą ustawą także inne segmenty w najszybszym właściwym terminie – powiedział wiceprezes BGK Nieruchomości.

Według Stasiaka proponowany przedmiotowy zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony i możliwe, że inne segmenty nieruchomości również kiedyś będą mogły zostać nią objęte.

Dobrze, że dyskusja dalej się toczy. Trzeba zaznaczyć, że aktualnie proponowany przedmiotowy zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony i możliwe, że inne segmenty nieruchomości również kiedyś będą mogły zostać nią objęte. Na rynku pojawiają się argumenty i głosy, wskazujące na to, że w przyszłości może to się zmienić – powiedział wiceprezes.

Rozszerzenie ustawy o REIT-ach o nowe segmenty w przyszłości dałoby inwestorom możliwość dywersyfikacji, a co za tym idzie - zmniejszyłoby ryzyko, wynikające z koncentracji w jednym segmencie nieruchomości – dodał.

Jego zdaniem znajdą się chętni na utworzenie REIT-ów mieszkaniowych.

Takie są wstępne deklaracje, jednak wszystko będzie zależało od ostatecznego kształtu ustawy – powiedział Stasiak.

(PAP Biznes)

Komentarze:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/mplus/domains/mplus.pl/public_html/core/i18n/i18n.php on line 47