Mieszkanie dla Rozwoju w Krakowie: modelowe osiedle na krakowskich Klinach

W ramach rządowego programu Mieszanie dla Rozwoju spółka PFR Nieruchomości planuje budowę osiedla z ok. 1,1 tys. mieszkań. Los tej inwestycji zależy jednak od raportu przyrodniczego, który ma ocenić, czy na tym terenie powinien powstać użytek ekologiczny.

Inwestycja przy ul. Spacerowej na krakowskich Klinach jest jednym z największych projektów realizowanych przez spółkę PFR Nieruchomości. Osiedle miałoby powstać w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju, które jest częścią rządowego programu Mieszkanie Plus. Zawsze w przypadku przedsięwzięć o tak dużej skali PFR Nieruchomości organizuje konkursy architektoniczno-urbanistyczne na opracowanie koncepcji przyszłych osiedli. Ten w Krakowie został rozstrzygnięty na początku sierpnia 2018 r. Spośród 29 zgłoszonych projektów, sąd konkursowy najwyżej ocenił koncepcję pracowni pod przewodnictwem architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego.

W nagrodzonej koncepcji zaproponowano zróżnicowany układ dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych, przewidując jednocześnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej osiedla – 64,4%. Przyjęta została gradacja wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od budynków 3-kondygnacyjnych, po budynki 4-, 5-, 6- oraz lokalnie 8-kondygnacyjne. W parterach przewidziano liczne lokale usługowe (m.in. handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze i zdrowotne), a także społeczno-edukacyjne (przedszkola, żłobki, punkty lokalnej aktywności). Projekt został pomyślany jako przestrzeń wielopokoleniowa, dostosowująca się do struktury wiekowej lokalnych społeczności.

Osiedle z Mieszkaniami dla Rozwoju na krakowskich Klinach projektuje pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński. Fot. AMC – Andrzej M. Chołdzyński

Co ważne, inwestycja na krakowskich Klinach ma być realizowana w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny Południe” (Uchwała nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.) Mało tego, aby doprecyzować ogólne zapisy zawarte w planie, spółka zwróciła się po dodatkowe wytyczne do Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a także Wydziału Mieszkalnictwa. Były one obligatoryjne dla wszystkich uczestników konkursu i zostały spełnione w projektach nagrodzonych przez sąd konkursowy, w którym m.in. zasiadali przedstawiciele Urzędu Miasta w Krakowie, reprezentanci krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz niezależni eksperci.

Budowa osiedla z ok. 1,1 tys. mieszkań miała się rozpocząć w 2019 r. Problem w tym, że krakowski samorząd zlecił przygotowanie raportu przyrodniczego, by ocenić czy na tym terenie powinien powstać użytek ekologiczny. Powołanie go na tym obszarze oznaczałoby zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w efekcie fiasko inwestycji.

Mieszkanie Plus

Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada trzy formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach pakietu Mieszkanie Plus:
• program wsparcia budowy mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla najuboższych;
• program społecznego budownictwa czynszowego, realizowany przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe;
• program, który zakłada budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością dojścia do własności.

Realizację tego trzeciego programu – finansowanego przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – rząd powierzył spółce PFR Nieruchomości. Adresatami programu Mieszkanie dla Rozwoju są ci, których dochody są zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie od gminy, a równocześnie zbyt niskie, żeby je kupić za kredyt. Szacuje się, że w takiej sytuacji może być nawet 40% polskiego społeczeństwa.

Najemcy, których nabór odbywa się w oparciu o procedury uchwalone przez radę gminy, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Więcej informacji:
www.mieszkanieplus.gov.pl
www.infonajem.pl