Mieszkanie dla Rozwoju w Łodzi: najpierw drogi, potem mieszkania

W Łodzi planowana jest budowa 160 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju. Ekipa wykonawcza wkroczy na plac budowy, gdy tylko miasto zacznie budowę infrastruktury drogowej wokół osiedla.

Dwa budynki ze 160 mieszkaniami i 10 lokalami użytkowymi mają powstać przy ul. Pabianickiej.

– Zaoferowaliśmy tę działkę, bo obszar, w którym jest położona wymaga rewitalizacji i powstania nowej tkanki miejskiej – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

I dodaje, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu budowę kilku budynków w taki sposób, aby tworzyły funkcjonalną całość z usługowym charakterem pozostałych budynków.

– Całość obszaru otwiera perspektywę ulicy Piotrkowskiej od strony południowej i powinna podnieść walory architektoniczne i przestrzenne tego miejsca – zachwala prezydent Zdanowska.

Jednak rozpoczęcie tej inwestycji uwarunkowane jest realizacją układu drogowego, który przewidziany w planie zagospodarowania przestrzennego. Wymagają tego przepisy dotyczące drogi pożarowej oraz możliwość dojazdu do lokali użytkowych.

Mieszkanie dla Rozwoju w Łodzi. Wstępna wizualizacja budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej.
Fot. Urząd Miasta Łodzi

Dodajmy, że miasto określi kryteria naboru przyszłych najemców. Kto może liczyć na preferencje i dlaczego?

– Zależy nam na preferencyjnym czynszu i transparentnych zasadach przydziału mieszkań, z uwzględnieniem takich grup jak: młodzi, startujący w życie ludzie, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Nie zapominamy również o rodzinach wielodzietnych, dla których położenie budynku w bezpośredni sąsiedztwie parku ma swoje znaczenie. Będziemy rzecznikami tych grup przyszłych mieszańców – odpowiada prezydent Zdanowska.

Mieszkanie Plus

Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada trzy formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach pakietu Mieszkanie Plus:
• program wsparcia budowy mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla najuboższych;
• program społecznego budownictwa czynszowego, realizowany przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe;
• program, który zakłada budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością dojścia do własności.

Realizację tego trzeciego programu – finansowanego przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – rząd powierzył spółce PFR Nieruchomości. Adresatami programu Mieszkanie dla Rozwoju są ci, których dochody są zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie od gminy, a równocześnie zbyt niskie, żeby je kupić za kredyt. Szacuje się, że w takiej sytuacji może być nawet 40% polskiego społeczeństwa.

Najemcy, których nabór odbywa się w oparciu o procedury uchwalone przez radę gminy, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Więcej informacji:
www.mieszkanieplus.gov.pl
www.infonajem.pl