Budowa Nowego Nikiszowca w Katowicach na ostatniej prostej