Mieszkanie dla Rozwoju w Krakowie przy ul. Spacerowej