Dla kogo

Oferta Fundusz Mieszkań dla Rozwoju jest alternatywą dla zakupu mieszkania na kredyt. Stabilna i bezpieczna umowa najmu instytucjonalnego daje możliwość związania się z mieszkaniem na długi okres. Formuła ta wspiera – tak ważną zwłaszcza dla młodych ludzi – mobilność zawodową oraz pozwala pozyskać dach nad głową bez konieczności posiadania dużych zasobów finansowych np. wkładu własnego niezbędnego, by zaciągnąć kredyt hipoteczny czy środków na wykończenie mieszkania. Inwestycje realizowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju dają możliwość usamodzielnienia się osobom startującym w dorosłość, stwarzają warunki do założenia rodziny, poprawiają warunki zamieszkiwania – większy metraż czy lepszy standard. Każdy może ubiegać się o zawarcie umowy najmu mieszkania oferowanego przez Fundusz. Zwykle nabór najemców ma dwuetapowy charakter. W pierwszym można uzyskać punkty za spełnianie kryteriów społecznych, ustalonych przez lokalny samorząd. Mogą być one przyznane np. rodzinom z dziećmi, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, podatnikom odprowadzającym zobowiązania na terenie danego samorządu. Należy podkreślić, że osoby, które nie uzyskają żadnych punktów nie są dyskwalifikowane i mogą przystąpić do drugiego etapu naboru. Polega on na sprawdzeniu tzw. zdolności czynszowej czyli możliwości finansowych przyszłego najemcy w odniesieniu do kosztów związanych z najmem lokalu. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu są weryfikowane w BIG Infomonitorze oraz Krajowym Rejestrze Długów.