Dopłaty do czynszu

Mieszkanie na Start

Najemcy mieszkań, zarządzanych przez spółkę PFR Nieruchomości, które powstały w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na start.

Jaki dochód w programie Mieszkanie na Start?

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2023 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło ok. 7155,48 zł (brutto). Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty, a małżeństwa z dzieckiem – ok. 12 879,86 zł.

Limit dochodów* dla gospodarstw domowych:
1-osobowego 100% 7 155,48 zł 7 155,48 zł na osobę
2-osobowego 140% 10 017,67 zł 5 008,84 zł na osobę
3-osobowego 180% 12 879,86 zł 4 293,29 zł na osobę
4-osobowego 220% 15 742,06 zł 3 935,51 zł na osobę
5-osobowego 260% 18 604,25 zł 3 720,85 zł na osobę
6-osobowego 300% 21 466,44 zł 3 577,74 zł na osobę

* Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaka dopłata w programie Mieszkanie na Start?

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., dla 1-osobowego gospodarstwa domowego
  – 35 m kw., dla 2-osobowego gospodarstwa domowego
  – 50 m kw., dla 3-osobowego gospodarstwa domowego
  – 65 m kw., dla 4-osobowego gospodarstwa domowego
  – 80 m kw., dla 5-osobowego gospodarstwa domowego

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

Kalkulator dopłat

Dopłata: