Najem czy własność

Najem czy dojście do własności?

W programie Mieszkanie Plus masz do wyboru:

  • najem instytucjonalny,
  • najem instytucjonalny ze stopniowym dochodzeniem do własności mieszkania.

Najemcy, którzy zdecydują się na tę drugą opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.
Zasady dojścia do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w ustawie o ochronie praw lokatorów (w rozdziale „Najem instytucjonalny lokalu”). Tu przedstawimy w skrócie najważniejsze informacje.

Ile kosztuje dojście do własności?

Jeżeli wybierzesz opcję „dojście do własności”, twój czynsz będzie nieco wyższy – znajdą się w nim raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym (twoje raty pokryją m.in.: koszt gruntu, budowy, etc.). Wraz z kolejną zapłaconą ratą maleje wartość kapitału pozostała do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.

Twoje prawa są zapisane w księdze wieczystej

Zgodnie z art. 19l ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, „roszczenie najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu. Podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności”. Ponadto do księgi wpisywana jest też hipoteka, która w razie rozwiązania umowy gwarantuje najemcy odzyskanie wpłaconych pieniędzy.

Umowa najmu

Umowy z najemcami są zawierane na podstawie przepisów o najmie instytucjonalnym, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (rozdział „Najem instytucjonalny lokalu”). Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest na czas oznaczony. I nawet gdyby trwała dłużej, nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy najmu instytucjonalnego najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, że jeśli nie wywiąże się z jej warunków, np. będzie zalegał z czynszem najmu, podda się dobrowolnie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Od najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny różni się więc tym, że lokator musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu.

Wypowiedzenie umowy z powodu ważnej sytuacji życiowej

Jeżeli Twoja sytuacja życiowa uległa poważnej zmianie (np. straciłeś pracę i nie możesz znaleźć nowej), możesz wypowiedzieć umowę najmu z dojściem do własności,  z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Wówczas otrzymasz zwrot tych pieniędzy, które wpłacałeś jako raty za dojście do własności (po potrąceniu ewentualnych zaległości za czynsz i inne opłaty).